Mari Vuorela
Mari Vuorela är internationellt certifierad kundaliniyogalärare (level 1 1994, level 2 2003) och har sedan starten undervisat yoga och meditation i egen studio och på inhyrda platser.

Kundaliniyoga - Mari Vuorela

Två Kvällsklasser Kundaliniyoga som förmedlades av
Yogi Bhajan

 
15 tisdagar kl 17.00 – 18.30  från 21/8 till 27/11
 
15 torsdagar kl 19.00 - 20.30 från 23/8 till 29/11
 
Kundaliniyoga är en rolig och kraftfull yogaform, som samtidigt är rofylld och arbetar på djupet.
 
Balans, närvaro och lycka  är höstens tema:
 
”Lycka är din födslorätt” är en av de viktigaste lärdomarna Yogi Bhajan gav oss.
 
Lycka kan inte tas ifrån dig. Men om du beter dig som om den inte är din födslorätt börjar du önska lycka snarare än acceptera den och uttrycka den. När du eftersträvar lycka kan du inte vara lycklig då du jämför och konkurrerar med något som du inte kan kontrollera. Du har ingen kontroll över Kärleken, försök inte styra den. Flöda med den och du når den överallt. Om du kämpar för den uppnår du den inte. Buddhas budskap är precis detsamma: Begär eller aversion leder till dukha, som översätts med lidande  (betyder ”något som sitter fast”).
 
Yogan och meditationerna hjälper oss att nå balans och närvaro och vi kan släppa taget om mentala och känslo-mässiga låsningar i hur saker och ting borde vara, d v s vi kan acceptera det som är. Vi tränar på att se oss själva värdiga lycka.
 
Du har erfarenhet av (kundalini)yoga och kan gå in i meditativa tillstånd. Däremot kan vi alltid anpassa övningarna om du har några fysiska hinder eller men. Missade gånger är du välkommen att kompensera den andra tiden av ovanstående samma vecka eller senare (även före vid vetskap).
Om du är ny till yogan med Mari har du en extra möjlighet att anmäla dig till de 8 första gångerna, i mån av plats. Priset är då 1400 kr. 
 
Anmälan: Välkommen att mejla till nedanstående adress. Anmälan är bindande. Några platser återstår i båda grupperna den 14/6.
Lärare: Mari Vuorela
Pris: 2550 kr som du betalar till konto nr 3204 01 97680 hos Nordea
eller swishar till 070-6112777 efter bekräftelse om plats innan kursstart. Du kan också dela upp betalningen.  
 
Varmt välkommen/ I glädje Mari Vuorela
 
mari.vuorela@bredband.net
www.kundaliniyoga-sahej.se