Graderingssystem

Grader och färgskala
7 kyu: Rött bälte
6 kyu: Gult bälte
5 kyu: Orange bälte
4 kyu: Grönt bälte
3 kyu: Blått bälte
2 kyu: Brunt bälte
1 kyu: Brunt bälte med svart band
1-10 dan: Svart

Standardtid mellan graderingar

Grad
 
Färg 
 
Grupp 
 
Tidsintervall
2 ggr/vecka
Tidsintervall
1 ggr/vecka
7 kyu  Rött  Nyb.  1 termin/6 månader   2 terminer/1 år
6 kyu   Gult   Forts. 1 termin/6 månader 2 terminer/1 år
5 kyu Orange  Forts. 1 termin/6 månader 2 terminer/1 år
4 kyu Grönt  Forts. 1 termin/6 månader 2 terminer/1 år
3 kyu Blått Avanc. 2 termin/1 år 4 terminer/2 år
2 kyu Brunt Avanc. 2 termin/1 år 4 terminer/2 år
1 kyu Brunt  Avanc. 2 termin/1 år 4 terminer/2 år
1 dan Svart  Avanc. 4 termin/2 år 8 terminer/4 år
Tillstånd för gradering från graden 1 kyu till 1 dan kan ges efter 1 år vid dokumenterad praktik över två terminer som instruktör/assistent eller likvärdig insatts inom organisationen och Malavé Do systemet.

Total tid till 1 dan:

7 år 

14 år 

2 dan Svart Avanc.  4 terminer/2 år  8 terminer/4 år
3 dan Svart  Avanc.  4 terminer/2 år  8 terminer/4 år 
4 dan Svart Avanc.  6 terminer/3 år  8 terminer/4 år 
5 dan Svart Avanc. 6 terminer/3 år  8 terminer/4 år 
Total tid till 5 dan: 17 år  30 år