Kontaktuppgifter:

Sonja Melchior
Diplomerad Samtalsterapeut & Coach i psykosyntes

Mobil: 0707-999 036
e-post: sonja@inthemoment.se

Hemsida: www.inthemoment.se
Bokadirekt: http://inthemoment.bokadirekt.se

Sonja Melchior

Jag är diplomerad samtalsterapeut och livscoach för dig som har kommit en bit i karriär- och yrkeslivet men trots framgång känner att du saknar en djupare mening eller känner att du saknar en djupare kontakt med dig själv, dina behov och önskemål. Genom samtal och olika verktyg hjälper jag dig att förstå dig själv bättre, utveckla dina inre styrkor samt möjliggöra val som ligger i linje med vad du innerst vill så att du lättare kan stå i din kraft och leva ett rikare liv - varje dag.

Varför samtalsterapi?
Livet har en tendens att gå både upp och ner och ibland kan det kännas som att vi åker berg- och dalbana utan att vi själva valt att lösa färdbiljett.

Oavsett vad det är som gör att du vill gå i samtalsterapi så utgår jag ifrån dig och dina behov. Kanske genomgår du något smärtsamt i livet, kanske är du super stressad, har ångest eller har en inre oro som du inte vet var den kommer i från. Kanske vill du stärka dig själv och öppna upp för nya förmågor eller utforska din längtan efter något mer? Oberoende temat genomsyras samtalen av stark närvaro, empati och acceptans.


Vad är samtalsterapi?
Samtalsterapin har psykosyntesen som grund vilket betyder att vi utgår ifrån det friska i människan och ser hinder, oro och rädslor som möjlighet till personligt växande och utveckling. Vidare tas hela människan i beaktning så som tankar, känslor, kroppen och vårt allra innersta. Stort fokus ligger på att medvetengöra hur vi ser på oss själva, våra mönster samt vilka uppfattningar och normer som speglar och påverkar vår verklighet. Genom att omvandla nya insikter till handling kan vi göra flera medvetna val, val som ligger i linje med vår inre sanning och det liv vi vill leva. Vi utgår också ifrån att du själv bär svaren inom dig.

Inom psykosyntesen arbetar vi med att stärka oss själva inifrån och ut samt att öppna upp för våra förmågor och slumrad potential. Vi ser till att stärka transpersonella kvaliteter så som intuition, kraft och kreativitet samt att vi återtar kontakten med vår högre dimension - vårt högre jag - som finns där för att ge oss den vägledning och visdom vi behöver på vår resa genom livet.

Hur går det till?
Samtalsterapi är en investering i dig själv och din personliga utveckling. Vi inleder vårt första möte med att du får berätta om dig själv och varför du är här och får samtidigt möjligheten att känna in hur det känns. Vi utformar ett syfte för samtalen som blir som en ledstjärna genom hela processen, en process som tar tid och som du ansvarar för.

I samtalsterapin arbetar jag utifrån modellen Medvetenhetscirkeln bestående av fem huvudområden som har till uppgift att öka förståelsen om dig själv, vad du vill och längtar efter samt att stärka dig inifrån och ut. Jag finns där som ett bollplank som stöttar och bekräftar dig genom din process som mellan varven kommer att stöta på motstånd, vilket i sig visar på att saker och ting utvecklas och förändras.

Hur länge du går i terapi är helt beroende på behov och syfte. Bra att ha med sig är att terapi är en djupgående process som sker i din takt. Det kan vara allt ifrån 5-20 gånger beroende på om det är ett specifikt tema som ska utforskas eller om det handlar om en mer djupgående transformationsresa. Vanligtvis träffas vi till en början en gång i veckan för att sedan ses varannan. Ibland kan det bli att vi ses över Skype för att det passar bättre just den gången. All samtalsterapi sker under sekretess och jag har 48 timmars avbokningspolicy.