Frågor & svar

Vad använder ni för behandlingsmetod?

Vi använder ultraljud som är dokumenterat oskadligt för kroppen. Metoden är helt smärtfri och inga som helst kirurgiska eller invasiva ingrepp görs.

 

Vilka områden på kroppen kan man behandla?

Vi kan ta bort oönskat fett från de flesta delar av kroppen som mage, midja, höfter, lår, överarmar, rygg, armar, ansikte, haka och hals. Även celluliter och kärlekshandtag behandlas.

 

Kan man behandla fler områden samtidigt?

Normalt behandlar vi ett område i taget vid ett och samma tillfälle med ca 4:a dagars mellanrum under en behandlingsperiod på 4 veckor.

 

Hur lång tid tar behandlingen?

Tiden som fettbehandlingen tar kan variera mellan 20 min till någon timma beroende på hur stora områden som skall behandlas.

 

Hur ofta kan man ta en behandling?

En normal tidsrymd mellan behandlingarna är ca 4 dagar. Detta för att kroppen ska få tid på sig att rensa ut fettsyror och slaggprodukter som släppts ut i blodloppet genom sprängningen av fettceller.

 

Kan det uppstå komplikationer vid behandlingen?

Att komplikationer uppstår är ytterst ovanligt. Det som i yttersta fall kan uppstå är att huden inte är helt jämn, det vill säga en oregelbundenhet i huden. Om detta uppstår korrigeras det i efterhand, det kan bland annat korrigeras med RF behandlingar.

 

Vad är fördelarna med denna metod i förhållande till traditionell fettsugning?

- Ingen risk för infektioner eftersom inget ingrepp görs.
- Ingen sjukskrivning och du kan göra vilken aktivitet du vill direkt efter behandling.

- Inga injektioner eller andra ingrepp i kroppen
- Ingen bedövning eller narkos behövs.
- Smärtfritt och lämnar inga blåmärken, svullnader, ödem eller fula ärr
- Mycket kostnadseffektivt jämfört med alternativet fettsugning.

 

Är behandlingen "vanlig"?
Fettreducering med ultraljud kommer med all sannolikhet alltmer ersätta fettsugningsmetoder med kirurgiska inslag.

 

Vad är kavitation?

Kavitation skapas av ultajudet. Alla celler har ett skal som kallas membran. Fettcellen är fylld med vätska som till största delen består av fettsyror och glukos. Kavitation uppstår när vätskan i fettcellen inte hinner fylla upp ett hålrum i samma takt som hålrummet skapas av ultraljudet. Vid behandlingen börjar fettcellen att vibrera i takt med ultraljudet, i en hastighet som är är för hög för att cellen ska hinna med. Därigenom uppstår kavitation; det bildas en vakuumbubbla i fettcellen. Bubblan gnids mot vätskan i fettcellen, det uppstår friktionsvärme och fettcellen sprängs sönder av vibrationen.

 

Hur lång tid tar det att spränga en fettcell?
Det tar ca 100 sekunder att få vakuumbubblan att bli så varm att den spränger fettcellens ytterhölje.

 

Kan alla behandla sig?

Ja i princip men det finns dock situationer där man bör undvika eller begränsa behandling. Det är

- Om du är gravid, ammar

- har höga blodfetter

- förhöjd propprisk

- lider av allvarliga eller kroniska sjukdomar

 

Även andra hälsotillstånd kan innebära att vi avråder och ber dig kontakta läkare först.

Viktigt!

Hjälp kroppen innan behandling

Före och efter behandling För att hjälpa kroppen är det viktigt att dricka mycket vatten både före och efter behandlingen. Anledningen är att vattnet hjälper njurar och lymfa att rensa ut de söndersprängda fettcellerna via kroppens naturliga reningssystem.

 

Dygnet innan behandling

För att uppnå riktigt bra resultat bör man minska intaget av kolhydrater ett dygn innan behandlingen.
Detta underlättar kroppens ämnes- omsättning (metabolism) att förbruka de mesta av fettsyrorna som frigörs när fettcellerna sprängs sönder och belastningen på kroppens renings- system minimeras.
En kolhydratsfattig kost under hela behandlingen ger bästa resultat.

 

Hålla cirkulationen igång

Man bör även gå en promenad varje dag under behandlingen, 20-30 minuter i rask takt för att hålla cirkulationen igång. Förbräningen och utrensningen av slaggprodukter ökar och resultatet av behandlingen optimeras.