Mari Vuorela
Mari Vuorela är internationellt certifierad kundaliniyogalärare (level 1 1994, level 2 2003) och har sedan starten undervisat yoga och meditation i egen studio och på inhyrda platser.

Kundaliniyoga - Mari Vuorela

Två kvällsklasser Kundaliniyoga som förmedlades av
Yogi Bhajan

 
12 tisdagar kl 17.00 – 18.30
från 29/8 till 14/11 på Malavé Do
 
12 torsdagar kl 19.00 - 20.30
från 31/8 till 16/11 på Malavé Do
 
Kundaliniyoga är en rolig och kraftfull yogaform, som samtidigt är rofylld och arbetar på djupet.
 
Mitt liv i flöde  är höstens tema:
 Kundaliniyoga är en andlig yogadisciplin. All yoga går ut på att förena kropp, sinne och ande, men i kundaliniyogan lyfts andligheten, eller medvetenheten fram mer explicit. Vi lever i växelverkan med energin som omger oss. En förmåga att naturligt flöda med det kända och okända förenklar livet för oss. Vi känner både fysisk och psykisk harmoni och kan behålla vår inre kraft.
 
Yogi Bhajan uttryckte det med följande ord: „Vibrate the Cosmos; the Cosmos shall clear the path“ Hela Universum är en vibration av energi. Vi vibrerar antingen i harmoni eller disharmoni med Universum. Vi vibrerar en frekvens genom våra tankar, ord, handlingar och känslor. Yoga och meditation hjälper oss att vibrera med högre frekvenser av kärlek, medkänsla och snällhet.
Yogi Bhajan:
“Travel light,
live light,
spread the light,
be the light.”
 
Vi kommer att undersöka hur energin flödar i oss, dvs upplevelsen av energiflöden i olika delar av kroppen. Vi upplever enkelt värme, svettning och andra förnimmelser i kroppen. Däremot kan det vara knepigare att känna flödet av sin livsenergi.  Erfarenhet av yoga och meditation hjälper oss att mer och mer känna var och hur livsenergin flödar liksom hur blockeringar släpper. Djup vila inträffar som följd i hela vår varelse.
 
Du har med fördel erfarenhet av (kundalini)yoga och kan gå in i meditativa tillstånd. Däremot kan vi alltid anpassa övningarna om du har några fysiska hinder eller men. Missade gånger är du välkommen att kompensera den andra tiden av ovanstående samma vecka eller senare (även före vid vetskap).
.  
Anmälan: Välkommen att mejla till nedanstående adress.
För den nuvarande gruppen gäller anmälan via påskrift i början av juni. Anmälan är bindande.  Antalet platser är begränsat.
Lärare: Mari Vuorela
Pris: 1950 kr som du betalar till konto nr 3204 01 97680 hos Nordea, eller swishar till 070-6112777 efter bekräftelse om plats innan kursstart.
Uppdelning är möjlig efter överenskommelse.

Varmt välkommen / I glädje och tacksamhet Mari Vuorela
 
mari.vuorela@bredband.net
www.kundaliniyoga-sahej.se